Γυναικολογία

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΕΣΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ ΩΟΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΛΗΨΗ ΒΙΟΨΙΩΝ - ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΤΕΣΤ ΠΑΠ ( HPV DNA TEST)

ΠΑΙΔΙΚΗ – ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΚΥΚΛΟΥ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ

ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΜΑΣΤΟΥ