Βιογραφικό Σημείωμα

ΧΡΕΛΙΑΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

Παρούσα θέση

2022 έως σήμερα: Συνεργάτης στο Ιασώ

1/9/2019 – 12/2021: Προεδρος ΔΣ  Γαία – Μαιευτική και Γυναικολογική (Ιατρικό κέντρο Αθηνών)

Προηγούμενη θέση:

1/9/2016 – 30/08/2019 Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, στο Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν»

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

1.Εκπαίδευση

 • 1972: Εισαγωγή από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Bolognia της Iταλίας.
 • 19/6/1980: Αποφοίτηση με βαθμό «Λίαν καλώς» (αρ. πρωτ. 54824) και με μεταπτυχιακό με τίτλο “Σπάνιες μορφές υπερθυροειδισμού “.
 • 22/7/1981: Αναγνώριση πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ (αρ. πρωτ. 3930/1980).
 • 4/8/1981: Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος, Νομαρχία Αττικής, Δ/νση Υγιεινής, (αρ. πρωτ. ΥΓ 193289/1981).
 • 2/9/1985-9/9/1988: Ειδικότητα στη Μαιευτική και Γυναικολογία στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νoσοκομείο «Αρεταίειο».
 • 15/11/1988: Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας. Νομαρχία Αθηνών, Δ/νση Υγιεινής, (αρ. πρωτ. 20722/1988).

Ξένες γλώσσες

 • Ιταλική (άριστα).
 • Αγγλική (καλά).

2. Μετεκπαιδεύσεις

 • 1/1/1987-31/12/1987: Εκπαίδευση για 1 χρόνο στο Τμήμα Υπερήχων και Προγεννητικού Ελέγχου της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α.Π. 1735/23.08.1996.
 • 9/1988-23/08/1996: Μετεκπαίδευση για 8 χρόνια στο Τμήμα Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α.Π. 1735/23.08.1996.
 • 1/9/1996-3/11/2000: Εκπαίδευση για 4.2 χρόνια στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας και Κολποσκοπήσεων / Laser, βάσει απόφασης Νο 380/99 του ΔΣ του Αρεταίειου Νοσοκομείου, της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α.Π. 292/01/19.02.01.

3. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

Παρακολούθηση Διαλέξεων-Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων

 • 1988-σήμερα: Παρακολούθηση Διαλέξεων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, (35 διδακτικές ώρες/έτος).
 • 1988-σήμερα: Παρακολούθηση Διαλέξεων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», (35 διδακτικές ώρες/έτος).
 • 2005-σήμερα: Παρακολούθηση Διαλέξεων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αττικόν» Νοσοκομείο (35 διδακτικές ώρες/έτος).

4. Τίτλοι και Διπλώματα

 • 19/6/1980Πτυχίο από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Bolognia της Iταλίας.
 • 22/7/1981: Αναγνώριση Πτυχίου από ΔΙΚΑΤΣΑ.
 • 15/11/1988: Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας.
 • 5ος 1989: Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 10/9/1988 έως 31/8/1997: Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας και Κολποσκοπήσεων-LASER της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 24/8/2005: Λέκτωρ Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ.Ν «Αττικόν».
 • 18/5/2010: Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».
 • 13/5/2014: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Εκπαίδευση φοιτητών, ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών

 • 10/9/1988-2000:

Μαθήματα στους φοιτητές και στους ειδικευόμενους στα διάφορα τμήματα της κλινικής και από αμφιθεάτρου, στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Εκπαίδευση ειδικευομένων στην αίθουσα τοκετού και στο χειρουργείο, στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 • 2005:

Συμμετοχή στη σύνταξη και συγγραφή Πρωτοκόλλων Μαιευτικής & Γυναικολογίας, της Γ΄ Μ/Γ Κλινικής του ΕΚΠΑ, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού Ε. Σαλαμαλέκη.

 • 2005-σήμερα:

Υπεύθυνος της εκπαίδευσης των φοιτητών στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

Βασικός εκπαιδευτής των ειδικευομένων, αλλά και των νεότερων Μαιευτήρων – Γυναικολόγων τόσο στα εξωτερικά ιατρεία, στη Γυναικολογική Κλινική, όσο και την αίθουσα τοκετών και στα χειρουργεία στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

Υπεύθυνος Eκπαιδευτικού και Eπιστημονικού Προγράμματος της Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

2. Διδασκαλία σε επίπεδο προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης

 • 2003-2004: 14 διδακτικές ώρες και στις 9/3 βιβλιογραφική ενημέρωση.
 • 2004-2005: 23 διδακτικές ώρες και στις 4/4, 6/12, βιβλιογραφική ενημέρωση.
 • 2005-2006: 22 διδακτικές ώρες και στις 14/11 βιβλιογραφική ενημέρωση.
 • 2006-2007: 28 διδακτικές ώρες και βιβλιογραφικές ενημερώσεις.
 • 2007-2008: 26 διδακτικές ώρες και βιβλιογραφικές ενημερώσεις.
 • 2008-σήμερα: 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, και βιβλιογραφικές ενημερώσεις.

3. Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

1.      2006-σήμερα: «Προνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική»,στους φοιτητές Ιατρικής του 9ου-12ου εξαμήνου.

Υπεύθυνοι: Καθηγητές Απ. Αρμαγανίδης, Γ. Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου.

Θέμα ομιλίας: «Επείγουσα Αντιμετώπιση Γυναικολογικών και Μαιευτικών Προβλημάτων».

Της Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Θεραπείας και Β΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

4. Διδακτικά βιβλία εγκεκριμένα για διδασκαλία φοιτητών ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών

1. Χ. Χρέλιας

Φυσιολογία της αναπαραγωγής.

Κεφάλαιο 2 στο βιβλίο «ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ», ΝΙ. Τριανταφύλλου σελ. 33-43.

Εκδόσεις: Χρ. Βασιλειάδη, Αθήνα, 1999.

2. Χ. Χρέλιας

Συγγραφή 1ου κεφαλαίου στο βιβλίο «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Εκδότης: Εμμ. Σαλαμαλέκης. Γ΄Μ-Γ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαϊδάρι, 2003.

3. Χ. Χρέλιας

Συγγραφή 6ου κεφαλαίου σστο βιβλίο «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Εκδότης: Εμμ. Σαλαμαλέκης. Γ΄Μ-Γ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαϊδάρι, 2003.

4. Χ. Χρέλιας

Νοσήματα Υπόφυσης και Κύηση.

Συγγραφή 4ου κεφαλαίου, στο βιβλίο της Επιστημονικής Ημερίδας: «ΟΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ», σελ. 55-64.

Εκδότης: Γ΄Μ-Γ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαϊδάρι, 2005.

5. Χ. Χρέλιας

Άτλας Γυναικολογικής Χειρουργικής και Ανατομίας της Πυέλου, M.Baggish, M.Karram, (1132 σελίδες).

Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Γ.Κρεατσάς, Δ.Λουτράδης, Χ.Χρέλιας Ε.Κουμαντάκης.

Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2012.

ISBN: 978-960-489-300-3

http://ra1.gr/product_info.php?products_id=11057

6. Χ. Χρέλιας, Ελ. Παπαβασιλείου, Ν.Καμπάς.

Αντιβιοτικά και εμβόλια στην κύηση και τη γαλουχία.

Συγγραφή – Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Χ. Χρέλιας (642 σελ.)

Εκδόσεις Πασχαλίδης, Copyright «BrokenHillPublishersLTD», 2014.

ISBN: 978-996-371-655-5

https://www.plus4u.gr/antibiotika-kai-embolia-sthn-kyhsh-kai-th-galoyxia/108122983-108122983/p

5. Διδασκαλία σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Ακαδημαϊκά έτη 2009-2015: Παθολογία της Κύησης.

Επιστημονικά υπεύθυνοι: Καθηγητές Ε. Σαλαμαλέκης (2009-2010), Δ. Κασσάνος (2010-2014), Ν. Παπαντωνίου (2014-σήμερα).

Υπεύθυνος των μεταπτυχιακών παρουσιάσεων και βαθμολογητής σε πάνω από 300 μεταπτυχιακές εργασίες.

Θέματα: 1. «Μύλη κύηση», 2. «Μαιευτικά επείγοντα περιστατικά», 3. «Παρακολούθηση κυήσεως».

6. Διδακτορικές Διατριβές

α. Επιβλέπων Καθηγητής σε:   6

β. Μέλος τριμελούς Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών σε: 21

γ. Μέλος Επταμελούς Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών σε: 21

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ / ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • 10/9/1988 έως 31/8/1997:

Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο.

(Διευθυντής: Καθηγητής Π. Ζούρλας)

Υπηρέτησα σε όλα τα τμήματα της Κλινικής, διαθέτοντας ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μου στη φροντίδα των ασθενών στους θαλάμους, την αίθουσα τοκετών, το χειρουργείο και τα εξωτερικά ιατρεία. Παρακολούθησα όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα, κλινικοπαθολογο-ανατομικές συζητήσεις και βιβλιογραφικές ενημερώσεις, σεμινάρια, ανασκοπήσεις ιστορικών και περιστατικών, ενώ ήμουν ενεργό μέλος στο ερευνητικό και διδακτικό έργο.

 • 9ος 1991 και 6ος 1993:

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με μίσθωση επί εξάμηνο για την κάθε περίοδο για έρευνα στη Μαιευτική-Γυναικολογία.

(Διευθυντής: Καθηγητής Π. Ζούρλας)

 • 31/8/1997 έως 3/11/2000:

Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας και Κολποσκοπήσεων-LASER της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

(Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Κρεατσάς)

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα η συνεργασία μου με το προσωπικό της Κλινικής ήταν εποικοδομητική και συμμετείχα ενεργά στο ερευνητικό και επιστημονικό έργο της.

 • 3/11/2000 έως 2004:

Συνεργάτης των Μαιευτηρίων “ΙΑΣΩ” και “ΛΗΤΩ”.

 • 9ος/2004 έως 24/8/2005:

Επιστημονικός συνεργάτης στη Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Σαλαμαλέκης)

 • 24/8/2005:

Λέκτωρ Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Διευθυντής: Καθηγητής Ε. Σαλαμαλέκης)

 • 18/5/2010:

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Κασσάνος)

 • 2/2/2014– 1/9/2016.

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών – Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν».

(Διευθυντές: Καθ. Δ.Κασσάνος (έως 31/8/2014), Ν.Παπαντωνίου (1/9/2014-2018)

1/9/2016 – 30/08/2019 Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, στο Π.Γ. Νοσοκομείο «Αττικόν» 

Έχω εκτελέσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό όλων των ειδών των Μαιευτικών και Γυναικολογικών Επεμβάσεων, ενώ έχω συμμετάσχει στη βοήθεια ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών στο χειρουργείο και στην αίθουσα τοκετών. Ως υπεύθυνος εφημερίας έχω αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλές δύσκολες περιπτώσεις τόσο Μαιευτικές όσο και Γυναικολογικές.

Είμαι υπεύθυνος:

 1. Της Νοσηλευτικής Μονάδας της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, όπου νοσηλεύονται τόσο γυναικολογικά, όσο και μαιευτικά περιστατικά και αντιμετωπίζονται όλων των ειδών οι παθολογικές καταστάσεις που αφορούν την ειδικότητα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.
 2. Του Χειρουργείου (προγραμματισμός και σύνταξη), για όλο το φάσμα των υποειδικοτήτων της Γυναικολογίας, όπως ουρολογικά, ογκολογικά, ενδοσκοπικά και μαιευτικά περιστατικά (Καισαρικές τομές).
 3. Του Τμήματος Γυναικολογικής Ογκολογίας, το οποίο συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών γυναικολογικού καρκίνου και προκαρκινικών καταστάσεων.
 4. Του Ογκολογικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν γυναικολόγοι, γυναικολόγοι-ογκολόγοι, χειρουργοί, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές-χημειοθεραπευτές, παθολογοανατόμοι, κυτταρολόγοι και το παρακολουθούν ειδικευόμενοι και φοιτητές.
 5. Του Τμήμα Ουρογυναικολογίας και Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους, που δέχεται περιστατικά με ανατομικά και λειτουργικά προβλήματα προς διρεύνηση και αποκατάσταση.
 6. Του Τμήματος Μαστού, το οποίο αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των περιστατικών σχετιζόμενο με τον μαστό, σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης.
 7. Υπεύθυνος των Φοιτητών ως προς το κλινικό τους έργο σε όλα τα τμήματα της Κλινικής, τα Εξωτερικά Ιατρεία, Νοσηλευτική Μονάδα και στα επιμέρους τμήματα, όπως εμβρυομητρικής, εξωσωματικής και χειρουργείων.
 8. Βασικός εκπαιδευτής των Ειδικευομένων στην κλινική αντιμετώπιση των μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών.
 9. Υπεύθυνος της καθημερινής συγκέντρωσης των ιατρών της κλινικής, των ειδικευομένων και των φοιτητών, για ενημέρωση των προβλημάτων της κλινικής ως προς την αντιμετώπιση των μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών, βασιζόμενοι στα τελευταία δεδομένα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας.
 10. Υπεύθυνος του Μαιευτικού και Γυναικολογικού Τμήματος, όπου πραγματοποιώ καθημερινά επίσκεψη με τους φοιτητές και τους ειδικευομένους ιατρούς της κλινικής.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Ερευνητικά Πρωτόκολλα

 • Μελέτη των ενδοθηλιακών παραγόντων σελεκτίνης-ρεζιστίνης και των δεικτών οξειδωτικού στρες ανάλογα με τα φαρμακευτικά πρωτόκολλα σε γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Μ. Ασκοξυλάκη.

Συνερευνητές: Χ. Συριστατίδης, Χ. Χρέλιας, Ε. Αλεξίου, Τ. Βράντζα, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Είναι να συσχετιστούν η σελεκτίνη, ρεζιστίνη και οι παράγοντες ROS με την έκβαση και πρόγνωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε πρωτόκολλα με χρήση αγωνιστών ή ανταγωνιστών της εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH). Θα μελετηθούν και θα συγκριθούν τα επίπεδα της σελεκτίνης ως δείκτης πρόκλησης επιπλοκών στην εξωσωματική γονιμοποίηση, τα επίπεδα της ρεζιστίνης ως δείκτης καλής πρόγνωσης της ωοθηκικής απάντησης και τα επίπεδα των δεικτών ROS ως δείκτης της ποιότητας των ωαρίων και των εμβρύων.

Η μελέτη αποτελεί περατωθείσα διδακτορική διατριβή της επιστημονικού υπεύθυνου.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από τη Γ΄ Μ/Γ ΚΛινική 187/24-6-2008, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 6η Συνεδρίαση 7/7/2008.

 • Κλινική σημασία βιοδεικτών ανταπόκρισης του ενδομητρίου σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Ε. Αλεξίου, Γ. Μακρής, Π. Καρακίτσος, Ε. Σαλαμαλέκης.

Η μελέτη σχεδιάσθηκε και εγκρίθηκε ως διδακτορική διατριβή του Γ. Μακρή.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ Μ-Γ 157/30-4-2009 και από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 4η Συνεδρίαση 30/04/2009.

 • Αξιολόγηση των κλινικών ικανοτήτων εκμάθησης εκπαιδευομένων στην «Υστεροσκόπηση Ιατρείου».

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Δ. Κορτεσιάδης, Β. Σιούλας, Γ. Μπάσιος, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση εκμάθησης εκπαιδευομένων στη διαγνωστική Υστεροσκόπηση Ιατρείου.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από τη Γ΄ Μ/Γ 435/22-12-09, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 1η Συνεδρίαση 27/01/2010.

 • AMH έναντι FSH ως ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της ωοθηκικής απάντησης σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Ε. Τρακάκης, Ε. Αλεξίου, Χ. Χρέλιας, Τ.Βράντζα, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των AMH και FSH ως ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης της ωοθηκικής απάντησης σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ΄ Μ/Γ Κλινική 437/22-12-09, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 1η Συνεδρίαση 27/01/2010.

 • Θεραπευτικά σχήματα σε ασθενείς με «φτωχή απάντηση» στις γοναδοτροφίνες σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Ε. Αλεξίου, Γ. Σαλαμαλέκης, Χ. Χρέλιας, Τ. Βράντζα, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εφαρμογή και σύγκριση των πλέον σύγχρονα εφαρμοζόμενων πρωτοκόλλων υπερδιέγερσης των ωοθηκών σε πρόγραμμα IVF σε γυναίκες με μειωμένη ωοθηκική απάντηση στις γοναδοτροφίνες.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ’ Μ-Γ 437/22-12-09, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 1η Συνεδρίαση 27/01/2010.

Δημοσίευσημετοντίτλο «Role of Heparin in Poor Responders Undergoing In Vitro

Fertilisation” στο ClinicalTrials.gov (NCT01315093).

 • Χορήγηση μετφορμίνης σε γυναίκες με και χωρίς σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Ε. Τρακάκης, Ε. Αλεξίου, Χ. Χρέλιας, Τ. Βράντζα, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση των παρακάτω πρωτοκόλλων υπερδιέγερσης των ωοθηκών αναφορικά με την προσθήκη ή μη μετφορμίνης σε πρόγραμμα IVF σε γυναίκες με και χωρίς PCOS.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ Μ-Γ 438/22-12-09, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 1η Συνεδρίαση 27/01/2010.

 • Θεραπευτικά σχήματα σε γυναίκες ηλικίας ≥ 40 ετών σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Ε. Αλεξίου, Γ. Σαλαμαλέκης, Χ. Χρέλιας, Τ. Βράντζα, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Η σύγκριση παρακάτω πρωτοκόλλων ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες ηλικίας >/= 40 ετών.

Τόπος εργασίας: Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Γ΄ Μ/Γ Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ΄ Μ/Γ Κλινική 434/22-12-09, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 1η Συνεδρίαση 27/01/2010.

Δημοσίευσηως Mild Versus Conventional Ovarian Stimulation for Poor Responders Undergoing In Vitro Fertilisation στο Clinical Trials Gov NCT01319708

 • Κοριφολιτροπίνη-α έναντι φολιτροπίνης-α σε θεραπευτικά σχήματα σε γυναίκες σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Ε.Αλεξίου, Ε.Τρακάκης, Α.Λυκάκης, Τ.Βράντζα, Δ.Κασσάνος.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σύγκριση πρωτοκόλλων ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες ηλικίας >/= 40 ετών. Η μελέτη σχεδιάσθηκε ως μια διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία, η κατανομή των ασθενών στα πρωτόκολλα θα ορίζεται τυχαία από άτομο μη επαγγελματία υγείας.

Δημοσίευσηστο ClinicalTrialsGov as “Corifollitropin Alfa Versus Recombinant Follicle Stimulating Hormone (FSH) in Ovarian Stimulation of Women Undergoing in Vitro Fertilisation NCT01319695”, 2011.

Δημοσίευση Corifollitropin Alfa Versus Recombinant Follicle Stimulating Hormone (FSH) in Ovarian Stimulation of Women Undergoing in Vitro Fertilisation: preliminary results. FertilSteril 2012;S181:P252.

 • Όγκος πλακούντα και επίπεδα αντιπονεκτίνης σε προεκλαμψία και IUGR

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ι. Παπαστεφάνου

Συνερευνητές: Χ. Συριστατίδης, Χ. Χρέλιας.

Σκοπός: Είναι να συσχετιστούν τόσο ο όγκος πλακούντα όσο και τα επίπεδα της αντιπονεκτίνης σε προεκλαμψία και IUGR.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί διδακτορική διατριβή του επιστημονικού υπεύθυνου.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ΄ Μ/Γ Κλινική 686/19-7-2011, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΠΓΝ «Αττικόν», 8η Συνεδρίαση 20/7/2011.

 • Ο ρόλος της τεχνικής χαρτών με αυτόματη οργάνωση στη λήψη θεραπευτικής απόφασης ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων τραχήλου μήτρας.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ε. Σαλαμαλέκης

Συνερευνητές: Χ. Συριστατίδης, Π. Καρακίτσος, Χ. Χρέλιας.

Σκοπός: Η διερεύνηση της ικανότητας του νευρωνικού δικτύου ακτινικών συναρτήσεων βάσης και μοντέρνων βιοδεικτών στο διαχωρισμό των κολποτραχηλικών αλλοιώσεων των γυναικών.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί διδακτορική διατριβή του επιστημονικού υπεύθυνου.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ’ Μ-Γ 733/30-9-2011 και από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» 10η Συνεδρίαση 30/9/2011.

 • Συνδυασμός θεραπείας με κορτιζόνη και ηπαρίνη ΧΜΒ σε υπογόνιμες γυναίκες με ≥ 2 αποτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Ε. Αλεξίου, Γ. Σαλαμαλέκης, Μ. Κρεατσά, Τ. Βράντζα, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της προσθήκης των 2 φαρμάκων στη διάρκεια πρωτοκόλλων ελεγχόμενης διέγερσης των ωοθηκών σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες σε υπογόνιμες γυναίκες με ≥ 2 αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής.

Έγκριση διεξαγωγής ερευνητικού πρωτοκόλλου από τη Γ΄ Μ/Γ Κλινική 150/9-5-2012, από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 5η Συνεδρίαση 16/05/2012.

Δημοσίευσημετοντίτλο «Addition of Prednisolone and Heparin in Patients Undergoing Controlled Ovarian Hyperstimulation (COH) for In Vitro Fertilization (IVF) With Failed IVF Cycles” στο ClinicalTrials.gov (NCT 01590173).

Δημοσίευσησεεπιστημονικόπεριοδικόμετίτλο “Addition of prednisolone and heparin in patients with failed IVF/ICSI cycles: a preliminary report of a clinical trial”

 • Διερεύνηση της αιτιολογίας της βλάβης του DNA και της ακεραιότητας της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Ε. Αλεξίου, Ρ. Αγγελοπούλου, Ρ. Σιατέλης, Τ. Βράντζα, Δ. Κασσάνος.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η η διερεύνηση, για διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς, των μηχανισμών που σχετίζονται με την ανδρική υπογονιμότητα και αφορούν σε βλάβη του DNA και στη συμπύκνωση της χρωματίνης του πυρήνα.

Έγκριση διεξαγωγής του ερευνητικού πρωτοκόλλου από Γ΄Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών 150/9-5-2012 και από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 5η Συνεδρίαση 16/05/2012.

2. Ερευνητικά Πρωτόκολλα στο Διαδίκτυο (on line)

 • Role of Heparin in Poor Responders Undergoing In Vitro Fertilisation.

ClinicalTrials.gov ID NCT01315093.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01315093

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος.

Ερευνητικό πρωτόκολλο προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης το οποίο βρίκεται στο στάδιο της συλλογής γυναικών που χαρακτηρίζονται σαν φτωχές απαντήτριες στην ελεγχόμενη διέγερση γυναικών για εξωσωματική γονιμοποίηση. Μελετάται η χρησιμότητα της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σαν πρόσθετο στη διέγερση με γοναδοτροφίνες. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε περίπου 2 μήνες.

 • Corifollitropin Alfa versus Recombinant Follicle Stimulating Hormone (FSH) in Ovarian Stimulation of Women Undergoing in Vitro Fertilisation.

ClinicalTrials.gov ID NCT01319695.               

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01319695

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος.

Ερευνητικό πρωτόκολλο προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης το οποίο βρίκεται στο στάδιο της συλλογής γυναικών που υποβάλλονται σε ελεγχόμενη διέγερση γυναικών για εξωσωματική γονιμοποίηση. Μελετάται η διαφορά μεταξύ κλασσικής διέγερσης με γοναδοτροφίνες (ημερήσιες δόσεις καθημερινά) έναντι της χορήγησης μίας μόνο δόσης της νέας γοναδοτροφίνης που καλύπτει διέγερση για 8 ημέρες. Η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε περίπου 4 μήνες.

 • Mild versus Conventional Ovarian Stimulation for Poor Responders Undergoing In Vitro Fertilisation.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος.

ClinicalTrials.gov ID NCT01319708.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01319708

Ερευνητικό πρωτόκολλο προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης το οποίο βρίκεται στο στάδιο της συλλογής γυναικών που χαρακτηρίζονται σαν φτωχές απαντήτριες στην ελεγχόμενη διέγερση γυναικών για εξωσωματική γονιμοποίηση. Μελετάται η διαφορά μεταξύ κλασσικής διέγερσης με γοναδοτροφίνες (ημερήσιες δόσεις καθημερινά) έναντι της χρήσης του ήπιου πρωτόκολλου με χρήση κλομιφαίνης και λετροζόλης μαζί με μικρές δόσεις γοναδοτροφινών και ανταγωνιστή. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης.

 • Addition of Prednisolone and Heparin in Patients Undergoing Controlled Ovarian Hyperstimulation (COH) for In Vitro Fertilization (IVF) With Failed IVF Cycles.

ClinicalTrials.gov ID NCT01590173.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01590173

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χ. Συριστατίδης

Συνερευνητές: Χ. Χρέλιας, Δ. Κασσάνος.

Ερευνητικό πρωτόκολλο προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης το οποίο βρίκεται στο στάδιο της συλλογής γυναικών που έχουν πάνω από 2 ανεξήγητες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μελετάται η διαφορά μεταξύ κλασσικής διέγερσης με γοναδοτροφίνες έναντι της προσθήκης πρεδνιζολόνης και ηπαρίνης κατά τη διάκρεια της διέγερσης και μέχρι το τεστ κύησης. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης.

 • Endometrial Injury and IVF Outcome Parameters in Patients With Failed IVF Cycles.

ClinicalTrials.gov IDNCT01798862.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT01798862

Επιστημονικόι υπεύθυνοι: Χ. Συριστατίδης, Μ. Κρεατσά, «Αττικόν», Γ. Γαλάζιος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης.

Συνερευνητές: Γ. Σαλαμαλέκης, Χ. Χρέλιας, Τ. Βραντζά, Π. Βογιατζή, Δ. Κασσάνος, «Αττικόν, Ν. Κουτλάκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Αλεξανδρούπολης.

Ερευνητικό πρωτόκολλο προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης το οποίο βρίκεται στο στάδιο της συλλογής γυναικών που έχουν πάνω από 2 ανεξήγητες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μελετάται η διαφορά μεταξύ κλασσικής διέγερσης με γοναδοτροφίνες με τον τραυματισμό του ενδομητρίου υστεροσκοπικά στην πρώιμη ωοθυλακική φάση του προηγούμενου κύκλου, σε σχέση με παράγοντες επιτυχιας της εξωσωμαικής γονιμοποίησης. Ημελέτηθαολοκληρωθείσεπερίπου 3 μήνες.

3. Εστιασμός ερευνητικού έργου και άμεσοι στόχοι

 • Kαρκινογένεση στο γυναικείο γεννητικό σύστημα
 • Υστεροσκόπηση Ιατρείου
 • Χειρουργική Υστεροσκόπηση
 • Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή – προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού
 • Ενδομητρίωση και θεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Παθολογία κύησης
 • Παρακολούθηση του εμβρύου στον τοκετό – νέες μέθοδοι
 • Αντιμετώπιση βαρειών επιπλοκών της υστεροτοκίας
 • Προεκλαμψία – ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη – παθολογία πλακούντα

 

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 • Evangelinakis N, Polyzou E, Salamalekis G, Kostaki A, Adamis T, Chrelias C, Giamarellos – Bourboulis E, Kassanos D.

The role of maternal immune system in preterm delivery: a murine model.

The 13th World Congress on Controversies in Obstetrics and Gynecology and Subfertility. Berlin, Germany, November 4-7, 2010.

Book of abstracts, p. A-23, # 154.

Outstanding Abstract Award

 • Makridima S, Vangopoulos V, Basios G, Trakakis E, Kellaris V, Chrelias C.

Distinguishing PCOS phenotypes to eliminate heterogeneity and unravel pathophysiology.

15th World Congress of Gynecological Endocrinology.

Firenze, Italy, March 7-10, 2012.

Book of abstracts, p. 97, # 19.

The study was awarded with the 1st price in the congress (under 34).

 • Bountris P, Haritou M, Pouliakis A, Chrelias C, Pappas A, Karakitsos P, Koutsouris D & The HeCPA study Group.

An intelligent clinical decision support system (CDSS) for patient-specific predictions of cervical cancer.

International Course in Colposcopy and Cervical Pathology.

Ioannina, Greece, November 8-10, 2012.

Award for the best oral presentation.

 • Χαλβατσιώτης Π, Αγγελόπουλος Μ, Καρακίτσος Π, Παναγόπουλος Π, Πατσούρας Κ, Αλεπάκη Μ, Χρέλιας Χ, Τζιάρου Κ, Σπυριδάκη Α, Σιαπλή Δ, Κασσάνος Δ, Δημητριάδης Γ.

Κυκλοφορούντα επίπεδα sVEFGR-1 κυτταροκινών, χυμοκινών και μορίων προσκόλλησης στο ΣΔ κύησης με ευγλυκαιμία.

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας.

Αθήνα, 11-14 Δεκεμβρίου 2013.

1ο Βραβείο προφορικής ανακοίνωσης.

 • Παπαστεφάνου Ι, Κάππου Δ, Σούκα Α, Θεοδώρου Γ, Μακρυδήματα Σ, Κασσάνος Δ, Χρέλιας Χ.

Προσδιορισμός εμβρυϊκού όγκου με τη χρήση τρισδιάστατης υπερηχογραφίας στις 11-14 εβδομάδες κύησης: Καθορισμός τιμών αναφοράς και εξέταση συσχετίσεων με βιοφυσικές και βιοχημικές παραμέτρους.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής.

Ιωάννινα, 2-4 Μαΐου 2014.

Βραβείο καλύτερης ανηρτημένης ανακοίνωσης.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 1. Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
 2. Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής
 3. Ελληνική Μαστολογική Εταιρεία
 4. Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
 5. Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία
 6. Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών
 7. Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
 8. Ελληνική Εταιρεία Γονιμότητος και Στειρότητας
 9. Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία Έρευνας και θεραπείας του καρκίνου
 10. Αθήνησι Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
 11. Ελληνική Εταιρεία Ουρογυναικολογίας και Αποκατάστασης Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους
 12. Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Μονογραφία (Διδακτορική διατριβή)

 • Χ. Χρέλιας.

“Μελέτη των επιπέδων της FSH και LH στον ορό του αίματος της μητέρας, του ομφαλίου λώρου και στο αμνιακό υγρό στη διάρκεια του τοκετού”.

Διατριβή επί Διδακτορία, Αθήνα, 1989.

2. Συγγραφή – Μετάφραση Επιμέλεια Βιβλίων

Άτλας Γυναικολογικής Χειρουργικής και Ανατομίας της Πυέλου, M.Baggish, M.Karram, (1132 σελίδες).

Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Γ.Κρεατσάς, Δ.Λουτράδης, Χ.Χρέλιας Ε.Κουμαντάκης.

Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2012.

ISBN: 978-960-489-300-3

http://ra1.gr/product_info.php?products_id=11057

Αντιβιοτικά και εμβόλια στην κύηση και τη γαλουχία, (642 σελίδες)

Συγγραφή-Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Χ.Χρέλιας, Ελ.Παπαβασιλείου, Ν.Καμπάς.

ΕκδόσειςΠασχαλίδης, Copyright «Broken Hill Publishers LTD», 2014.

ISBN: 978-996-371-655-5

https://www.plus4u.gr/antibiotika-kai-embolia-sthn-kyhsh-kai-th-galoyxia/108122983-108122983/p

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

1. Συμμετοχή στην Οργάνωση της Κλινικής

2004: Ήμουν από τους κύριους πρωτεργάτες δημιουργίας και ανάπτυξης της Γ΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον μου για την εύρυθμη λειτουργία της κλνικής, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο είναι αδιαμφισβήτητο, τόσο από το προσωπικό της κλινικής, όσο και από τους ίδιους τους ασθενείς.

Η αγάπη και αφοσίωσή μου στη κλινική φαίνεται και από το γεγονός ότι η κλινική μου εμπειρία και η πολύωρη καθημερινή μου δραστηριότητα με καθιστά απαραίτητο για τη συνέχισή της.

Συμμετείχα ως μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής σε 24 ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

2. Θέσεις Διοικητικής Ευθύνης

2007-2008, 2009-2010, 2013-2014: Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα ακαδημαϊκά έτη.

2004-σήμερα: Υπεύθυνος Eκπαιδευτικού και Eπιστημονικού Προγράμματος της Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΤΗΣΕΙΣ
 • Από το 1988 και στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσής μου έχω παρακολουθήσει ή και έχω συμμετάσχει με εργασίες σε

59 Διεθνή και Ελληνικά Σεμινάρια

73 Διεθνή Συνέδρια

-171 Ελληνικά Συνέδρια

 • Έχω συμμετάσχει με

9 ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια και

35 προεδρείες σε στρογγυλά τραπέζια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

A. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΝΤΟΣ SCI: 7

 • 1ος συγγραφέας: 1
 • 2ος συγγραφέας: 10
 • Τελευταίος συγγραφέας: 11
 • Άλλη θέση: 43

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕKΤΟΣ SCI: 7

 • Τελευταίος συγγραφέας: 7
 • Άλλη θέση: 5

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ON LINE): 5

Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ: 1

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ (Proceedings): 6

Ζ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Supplements): 31

H. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 93

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ SCI: 123.286

 • Μέσος όρος: 1,736
 • Προσωπικός: 56,250

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (Suppl.): 68,600

 • Μέσος όρος: 2,213
 • Προσωπικός: 25,505

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: 388

(από ISI: 235, από Scopus: 51, από Google: 102)

 • Αυτοαναφορές: 19
 • Προσωπικές αναφορές: 122

A. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 19

 • 1ος συγγραφέας: 3
 • 2ος συγγραφέας: 3
 • Τελευταίος συγγραφέας: 2
 • Άλλη θέση: 11

B. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: 4

Γ. ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: 1

æ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Παραρτήματα): 15

æ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 115